Resultat från gymnasieskolans nationella prov hösten 2018

Resultaten från de nationella prov i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2018 finns nu publicerade. Resultat på riks-, läns-, kommun-, skol- samt huvudmannanivå finns i Skolverkets databas.

Officiell statistik på riksnivå över provresultat i gymnasieskolan HT 2018, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över provresultat på läns-, kommun-, skol- och huvudmannanivå i vår databas Länk till annan webbplats.

Statistiken visar antalet genomförda prov och provbetyg i ämnena svenska, engelska och matematik. Av de nationella proven i gymnasieskolan är det endast en liten andel som genomförs under höstterminen. Sedan våren 2018 är det endast obligatoriskt att genomföra prov i högsta avslutande kurs. Detta har fått till följd att en andel av de prov som vanligtvis genomförs under höstterminen numer är frivilliga att genomföra och ingår inte i Skolverkets officiella statistik. Detta gäller exempelvis prov i matematik 1c vilket tidigare utgjorde en stor andel av de inrapporterade proven för höstterminen.

Nationella prov i svenska och engelska

Proven i engelska 5 respektive engelska 6 rapporterades in för ungefär 600 respektive 1000 elever. Under vårterminen rapporterades för dessa kurser ungefär 24 500 respektive 48 500 prov. Andelen elever som uppnår ett provbetyg i engelska som är E eller högre under hösten 2018 är 92 respektive 98 procent.

I svenska 3 rapporterades ungefär 3 100 prov in under höstterminen 2018. För svenska 1 var antalet endast 163 prov. Även detta är en betydligt mindre andel prov än vad som genomförs under vårterminen då det rapporterades in ungefär 22 500 prov för svenska 1 och 37 000 prov för svenska 3. Av de prov som rapporterades in för svenska 3 var det 95 procent som uppnådde ett provbetyg E eller högre.

Nationella prov i matematik

För matematikämnet var det främst prov i matematik 4 som rapporterades in. Det var 3 250 prov som rapporterades in varav 84 procent hade provbetyget E eller högre. Matematik 4 är ett av de prov som genomförs i relativt stor utsträckning under höstterminen. Det är ett obligatoriskt prov för elever på naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot naturvetenskap och elever på teknikprogrammet med inriktning mot teknik. Under vårterminen 2018 rapporterades 6 500 prov in i matematik 4, ungefär en tredjedel av dessa prov genomförs därmed på hösten. Matematik 1a respektive 3c rapporterades in för drygt 1 000 elever vardera. I dessa kurser var det 70 respektive 80 procent av eleverna som hade provbetyg E eller högre. För motsvarande kurser var det knappt 14 300 respektive 5 700 prov som rapporterades in för vårterminen 2018. Majoriteten av proven genomförs alltså under vårterminen.

Här är lista över vilka prov som är obligatoriska för respektive program Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .