Antalet elever som läser yrkeskurser ökar mest på komvux

Antalet elever inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå har ökat mellan 2017 och 2018. På gymnasial nivå har yrkeskurserna ökat mest. Mellan 2017 och 2018 ökade andelen elever på yrkeskurser med 8 procent vilket överstiger den genomsnittliga ökningen av elever inom komvux på gymnasial nivå (5 procent).

Skolverkets PM: Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2018 Länk till annan webbplats.

Officiell statistik om betyg och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2018 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik om elever och kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning 2018 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats.

Antalet elever som läser yrkeskurser har ökat de senaste tre åren. År 2016 läste ca 79 000 elever yrkeskurser, medan drygt 86 000 elever läste yrkeskurser år 2017 och 93 000 elever gjorde det år 2018. År 2018 läste eleverna i snitt 4 kurser vilket är oförändrat sedan 2016.

Vård och omsorg är vanligaste yrkesinriktningen på komvux gymnasial nivå

Från och med i år publicerar Skolverket en ny tabell som visar yrkesinriktningar på komvux. År 2018 läste drygt 33 500 elever en yrkesinriktning på gymnasial nivå vilket utgör 17 procent av det totala antalet elever på gymnasial nivå. Flest elever, knappt 16 000, läste med inriktning vård och omsorg, följt av barn och fritid vilket drygt 6 000 elever läste. Minst antal elever läste hotell och turism. Enbart 81 elever studerade den inriktningen under 2018.

Antalet elever på grundläggande nivå ökar mest

Elevökningen är högre på grundläggande nivå än på gymnasial nivå. Totalt studerade knappt 249 500 individer inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå år 2018. Merparten (78 procent) studerade huvudsakligen på gymnasial nivå. År 2018 uppgick antalet elever på gymnasial nivå till knappt 194 000, vilket är en ökning från föregående år med 5 procent. På grundläggande nivå uppgick antal elever år 2018 till ca 55 500 vilket är en ökning med 12 procent från föregående år.

Elever inom komvux inklusive sfi

I år publicerar Skolverket även en ny tabell som visar det totala antalet elever på komvux, inklusive sfi. Det totala antalet elever inom komvux inklusive svenska för invandrare (sfi) är drygt 389 500. Av dessa elever läste knappt 24 000 elever (6 procent) kurser både på sfi och på komvux grundläggande eller gymnasial nivå under 2018, och ca 27 000 elever (7 procent) läste kurser både på grundläggande och gymnasial nivå.

Skolverkets statistik

Skolverkets statistik om den kommunala vuxenutbildningen under 2018 som beskrivs ovan är en del av Sveriges officiella statistik och publiceras enligt publiceringsplan. Sedan 2016 är också svenska för invandrare (sfi) en del av skolformen kommunal vuxenutbildning. Majoriteten uppgifter om sfi redovisas fortfarande separat från statistiken om komvux på grundläggande och gymnasial nivå.

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .