Skolan kostade nästan 300 miljarder 2018

År 2018 uppgick den totala kostnaden för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och kommunal vuxenutbildning till 291,3 miljarder kronor. Det visar Skolverkets officiella statistik om kostnader för kalenderåret 2018.

Grundskolan kostade mest, 121,8 miljarder kronor, följt av förskolan som kostade närmare 78,7 miljarder kronor. Tillsammans motsvarar detta 69 procent av den totala kostnaden för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet. Gymnasieskolan kostade 43,8 miljarder kronor.

Fördelning av den totala kostnaden mellan olika skolformer, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet år 2018: Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 7 procent, förskoleklass 3 procent, grundskola 42 procent, grundsärskola och gymnasiesärskola  3 procent, förskola 27 procent, gymnasieskolan 15 procent, Komvux inklusive särvux och sfi 3 procent

Fördelning av den totala kostnaden mellan olika skolformer, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet år 2018.

Kostnaderna har ökat

Jämfört med 2017 har kostnaderna för förskola, grundskola och gymnasieskola ökat med totalt 8,3 miljarder kronor i fasta priser. Även antalet inskrivna barn i förskolan och antalet elever i grundskola respektive gymnasieskolan har ökat. Antalet lärare i gymnasieskolan, uttryckt i heltidstjänster, ligger på ungefär samma nivå som 2017 medan antalet lärare i grundskolan samt personalen i förskolan har ökat.

Alla kostnader redovisas utan moms.

Skolverkets PM - Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2018 Länk till annan webbplats.

Officiell statistik i tabeller över kostnader för grundskolan 2018, riksnivå Länk till annan webbplats.

Sök statistik om kostnader för olika skolformer på riks-, läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta:

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .