Statistik om sökande till gymnasieskolan 2019/20

Andelen förstahandssökande till högskoleförberedande program ökar inför läsåret 2019/20 efter att ha minskat de senaste två läsåren. Samhällsvetenskapsprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet följt av ekonomiprogrammet. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2019/20. Statistiken baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli.

Antal sökande till nationella program

Det var i stort sett lika många sökande till gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2019/20 som föregående läsår. 124 800 elever sökte till gymnasieskolans nationella program 2019/20 jämfört med 124 700 läsåret 2018/19. Andelen elever som sökte till högskoleförberedande program ökade med 1,2 procentenheter inför detta läsåret jämfört med 2018/19 efter att ha minskat två läsår i rad dessförinnan.

Tabell som visar andelen sökande till yrkesprogram respektive högskoleförberedande program

Andel sökande och andel behöriga

Samhällsvetenskapsprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet bland eleverna följt av ekonomiprogrammet med 22 000 respektive 18 300 elever. Bland yrkesprogrammen sökte eleverna i störst utsträckning el- och energiprogrammet (6 500 elever) följt av fordons- och transportprogrammet (6 400 elever).

Behörigheten varierar, främst mellan elever som i första hand sökte till ett högskoleförberedande program respektive yrkesprogram. Av elever som i första hand sökte till ett högskoleförberedande program var totalt 93,2 procent behöriga jämfört med 70,6 procent bland elever som i första hand sökt ett yrkesprogram. I stort sett är programmens storleksfördelning densamma för antal sökande och antal behöriga elever. Ett undantag är vård- och omsorgsprogrammet som är det fjärde vanligaste sökta yrkesprogrammet (4 800 elever) men efter andel behöriga elever storleksmässigt det sjunde största yrkesprogrammet (2 700 elever).

Tabell som visar andelen behöriga respektive obehöriga sökanden

Publicerades den .