Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier tre år efter gymnasieskolan

Nära tre av fyra ungdomar var etablerade på arbetsmarknaden eller högskolestudenter tre år efter de slutade gymnasiet år 2014. Det visar ny statistik som baseras på den första kullen som läste enligt den reformerade gymnasieskolan Gy 2011 och vad de gjorde 2017.

Etableringsstatus tre år efter gymnasieskolan

Av de totalt 83 500 ungdomar som slutförde antingen yrkesprogram eller högskoleförberedande program hade 39 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden medan 34 procent hade påbörjat högskolestudier tre år senare.

Tabell som visar etableringsstatus tre år efter gymnasieskolan

Etableringsstatus över tid efter examen från ett yrkesprogram

Av de 25 900 ungdomar som tog en yrkesexamen hade 64 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden efter tre år, se diagram nedan. Detta var en ökning med 22 procentenheter jämfört med ett år efter examen då andelen med etablerad ställning var 42 procent. Under samma tid minskade andelen ungdomar med svag eller osäker ställning. Andelen ungdomar med svag ställning minskade kraftigast, från 26 procent till tio procent.

Tabell som visar etableringsstatus över tid efter examen från ett yrkesprogram

Etableringsstatus över tid efter examen från ett högskoleförberedande program

Av de 48 000 ungdomar som tog examen från ett högskoleförberedande program studerade 53 procent på högskola tre år efter gymnasieskolan. Det var en ökning med tio procentenheter jämfört med andelen i högskolestudier ett år efter examen.

Tabell som visar etableringsstatus över tid efter examen från ett högskoleförberedande program

Andelen ungdomar med en etablerad ställning på arbetsmarknaden ökade med åtta procentenheter, från 17 procent till 25 procent. Andelen med osäker eller svag ställning minskade över tid. Minskningen var kraftigast för andelen med svag ställning, som minskade från 22 till nio procent.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .