Provresultat i grundskolan läsåret 2018/2019

Här finns resultaten för de nationella proven som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2018/19. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Publicerades den .