Så många elever får jobb eller studerar efter komvux

Av de drygt 70 000 elever som avslutade studierna i komvux på gymnasial nivå 2015 hade 43 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden året efter. År 2017 hade andelen med en etablerad ställning ökat till 47 procent. Samtidigt befann sig en av fyra i studier åren efter, varav en klar majoritet i högskolestudier.

Statistik på riksnivå över etableringsstatus efter komvux fördelat på studieinriktning och kön, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vad eleverna läste på komvux präglar vad de gör efter avslutade studier. I diagrammet nedan visas etableringsstatus 2017 bland eleverna som avslutade komvux 2015. Den generella bilden är att elever som huvudsakligen har läst teoretiska kurser i högre grad befinner sig i studier 2017 samtidigt som elever som läst yrkeskurser i högre grad arbetar.

Elever som läst en yrkesinriktning med minst 800 poäng hade i störst utsträckning etablerad ställning samtidigt som elever som i huvudsak läst teoretiska kurser med minst 400 poäng i störst utsträckning studerade på högskola.

Etableringsstatus 2017 för elever som avslutade komvux 2015, i procent

Etableringsstatus 2017 för elever som avslutade komvux 2015, i procent

Hur definieras etableringsstatus?

Etablerad ställning på arbetsmarknaden innebär att man har en årsarbetsinkomst över 197 100 kronor per år (november 2017) och att man inte varit inskriven som arbetslös, fått arbetslöshetsersättning eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder under året.

Osäker ställning på arbetsmarknaden betyder att man har en årsarbetsinkomst på minst 168 800 kronor och upp till 197 100 kronor per år eller haft en årsarbetsinkomst på minst 197 100 kronor per år samtidigt som man varit arbetslös eller inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man får inte samtidigt ha varit klassificerad som studerande.

Svag ställning innebär att man har en årsarbetsinkomst upp till 168 800 kronor per år eller årsarbetsinkomst på minst 168 800 kronor per år samtidigt som man varit arbetslös eller inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder i minst 274 dagar. Man får inte samtidigt ha varit klassificerad som studerande.

Högskolestuderande betyder att man var registrerad på högskolans grundutbildning vårterminen eller höstterminen 2017 och fått någon form av studieersättning samma år. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden.

Övriga studerande innebär att man fått någon form av studieersättning under aktuellt år. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden eller högskolestuderande.

Publicerades den .