Statistik om kommunernas aktivitetsansvar 2018/2019

Här redovisas statistik över kommunernas aktivitetsansvar för första halvåret 2019 och perioden 2018/2019. Perioden 2018/2019 är en sammanslagning av kommunernas rapportering av andra halvåret 2018 och första halvåret 2019.

Ungdomar inom aktivitetsansvaret har sämre resultat från grundskolan

Ungdomar inom aktivitetsansvaret har i lägre grad slutbetyg från grundskolan, och om de har slutbetyg är studieresultaten lägre, jämfört med samtliga ungdomar i motsvarande åldersgrupp. Av ungdomar inom aktivitetsansvaret är 46 procent behöriga till yrkesprogram, och deras genomsnittliga meritvärde är 158. Att jämföra med 78 procent respektive 218 för alla ungdomar i åldersgruppen.

Endast två av fem ungdomar går vidare till studier

Aktivitetsansvaret ska i första hand motivera ungdomarna att studera. Utifrån detta syfte är övergången till studier låg. Endast två av fem (39 procent) som avregistreras från aktivitetsansvaret går vidare till studier på i gymnasial nivå. Av dessa börjar 22 procent på ett nationellt program eller motsvarande, och 17 procent på ett introduktionsprogram. Övergången till studier är lägre för perioden 2018/2019 än vid senaste rapporteringen som avsåg andra halvåret 2018. Detta går att förstå utifrån att det är lättare att börja studier på gymnasial nivå till höstterminens start.

De flesta avregistreras utan att ha fullföljt eller påbörjat gymnasial utbildning

Den främsta orsaken till att ungdomar avregistreras från aktivitetsansvaret är att de har fyllt 20 år. Så många som 21 000 ungdomar avregistrerades perioden 2018/2019 av denna orsak. Detta motsvarar 47 procent av de som avregistrerats. Att jämföra med att sammanlagt 43 procent antingen börjat studier på gymnasial nivå (39 procent) eller fullföljt utbildning (4 procent). Innebörden är att kommunerna inte längre är skyldiga att hålla sig informerade och aktivera dessa ungdomar, då de inte längre tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret.

Färre ungdomar omfattas av aktivitetsansvaret

Enligt kommunernas rapportering omfattas 71 400 ungdomar av aktivitetsansvaret perioden 2018/2019. Detta är en kraftig minskning från 106 300 ungdomar perioden 2017/2018, en minskning som visade sig redan vid redovisningen av andra halvåret 2018. Den främsta skälet till minskningen är att ungdomar på introduktionsprogram sedan 1 juli 2018 inte längre ingår i målgruppen för aktivitetsansvaret. Kommunernas senaste rapportering visar att 43 400 ungdomar omfattades av aktivitetsansvaret första halvåret 2019.

För frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .