Relationen mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 6 och 9, 2019

Statistik för relationen mellan resultaten på nationella prov och ämnesbetygen avseende årskurserna 6 och 9 finns redovisat på Skolverkets webbplats. Resultaten presenteras som andel elever som har lika, lägre och högre ämnesbetyg än provbetyg i olika ämnen för läsåret 2018/19. Statistiken redovisas för riket, län, kommun, huvudman och skolenheter.

Publicerades den .