Statistiknyhet

Statistik över elever i specialskolan 2021/22

Läsåret 2021/22 går 750 elever i specialskolan. Antalet elever i specialskolan har ökat med 4 procent jämfört med föregående läsår, då antalet elever var 720. Det totala antalet elever i specialskolan har ökat kontinuerligt sedan läsåret 2012/13.

Publicerades den .