Statistiknyhet

Ny statistik om terminsbetygen i årskurs 6

Våren 2022 avslutade närmare 124 000 elever årskurs 6. Andelen elever med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var 72,4 procent. Det visar ny statistik om elevernas terminsbetyg i årskurs 6.

PM – Betyg i årskurs 6 vårterminen 2022

Officiell statistik tabeller med statistik över betyg i årskurs 6, vårterminen 2022 Länk till annan webbplats.

Sök statistik över betyg i åk 6 på läns-, kommun - och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Vanligast att kunskapskraven i bild och slöjd uppnås

Bild och slöjd var de obligatoriska ämnen där högst andel elever fick godkända betyg (A-E), 97,2 procent respektive 97,0 procent. Andra obligatoriska ämnen som en hög andel elever hade uppnått godkända betyg i var hem- och konsumentkunskap samt musik.

De obligatoriska ämnen där lägst andel elever fick godkända betyg var svenska som andraspråk (64,3 procent), matematik (88,2 procent) och engelska (91,0 procent).

Skillnaden mellan flickors och pojkars betyg minskar

Flickorna nådde, liksom tidigare år, i högre utsträckning än pojkarna godkända betyg i alla ämnen som de läst. Det var 75,1 procent av flickorna och 69,9 procent av pojkarna som hade uppnått godkända betyg i alla ämnen. Skillnaden mellan könen har minskat för varje år sedan 2019.

Ämnen där eleverna får högst respektive lägst betyg

Bland de obligatoriska ämnena var det högsta betyget (A) vanligast i engelska, där 20,2 procent av eleverna uppnått kunskapskraven för detta betyg. Det lägsta betyget (F) var vanligast i svenska som andraspråk (34,6 procent) och matematik (11,1 procent).

Diagram 1. Andel elever (procent) med betygen A-F eller streck per ämne i årskurs 6, våren 2022

Diagram över andel elever med betygen A-F eller streck per ämne i årskurs 6 våren 2022

Tillgänglig bild över diagram 1 Excel, 25 kB.

Kontaktuppgifter

För frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .