Statistiknyhet

Nationella minoritetsspråk läsåret 2023/24

Läsåret 2023/24 läste totalt 5 669 elever i grundskolan ett minoritetsspråk som modersmål, vilket är en minskning sedan läsåret 2021/22. Minskningen gäller alla minoritetsspråk utom jiddisch, där antalet elever ökat något.

Det var totalt 101 elever i gymnasieskolan som gick ut med betyg i ett minoritetsspråk som modersmål läsåret 2022/23, vilket är något fler elever än läsåret 2021/22. Ökningen gäller samtliga minoritetsspråk förutom jiddisch, där elevantalet är för lågt för att redovisas.

PM: Nationella minoritetsspråk, läsåret 2023/24

Officiell statistik

Största delen av statistiken i PM:et kommer från specialbearbetningar. De delar som kommer från den officiella statistiken hittar du i vår statistikdatabas.

Grundskola

Statistik över skolor och elever, läsåret 2023/24 Länk till annan webbplats.

Statistik över personal, läsåret 2023/24 Länk till annan webbplats.

Anpassad grundskola

Statistik över elever, läsåret 2023/24 Länk till annan webbplats.

Gymnasieskola

Statistik över skolor och elever, läsåret 2023/24 Länk till annan webbplats.

Statistik över personal, läsåret 2023/24 Länk till annan webbplats.

Specialskola

Statistik över elever, läsåret 2023/24 Länk till annan webbplats.

Publicerades den .