Förändringar i presentationen av statistik

Statistiken visas inte längre i tabeller direkt på webbplatsen utan i excel samt som grafer och jämförelsetal. Sökfunktionen har också förändrats och består numera av tre olika sökalternativ.

Vi har byggt om sökfunktionen för statistik på grund av att vårt rapportverktyg var utdaterat. Det innebär att statistiken numera presenteras i nedladdningsbara filer istället för i tabeller direkt på webbplatsen som tidigare. Viss statistik presenteras även fortsättningsvis som grafer och jämförelsetal.

Sökfunktionen har också förändrats och består numera av tre olika sökalternativ.

  • I sökalternativ 1 kan du söka efter officiell statistik på riksnivå. Sökresultatet presenteras i exceltabeller.
  • I sökalternativ 2 kan du söka efter statistik om en skola, kommun, huvudman, region samt hela riket. Sökresultatet presenteras i grafer och länkar till statistikdatabasen Jämförelsetal.
  • I sökalternativ 3 kan du söka efter statistik om en skola, kommun, huvudman eller region. Sökresultatet kan laddas ned som excelfiler eller i csv- och xml-format.

Det går som tidigare att söka fram statistik om en enskild skola, kommun eller huvudman men eftersom rapportverktyget har försvunnit presenteras statistiken i excelfiler. Använd sökalternativ 3 för att ladda ner en excelfil. Tänk på att klicka i rutan ”Begränsa träfflistan”. Du kan begränsa träfflistan till ett län eller en kommun. Om du söker statistik om en enskild skola i en kommun kan du filtrera fram statistiken i excelfilen genom att använda filtreringsfunktionen i excel.

Skolinspektionens dokument nås via en separat sökfunktion.

Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Senast uppdaterad 26 maj 2023