Skolverket

Data för bearbetning

Här kan du hämta filer med statistik för alla skolor, kommuner eller huvudmän i Sverige i samma fil. Format som erbjuds är xlsx, csv eller xml.