Sedan 1 september i år har vi inte publicerat skolstatistik för kommunala och fristående skolor. Vi har inte heller kunnat visa uppgifter från skolenhetsregistret då de är insamlade i statistiksyfte. Förändringen har varit en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy.

Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande och konstaterat att det är möjligt att visa och använda tidigare publicerad statistik. Samtidigt har regeringen beslutat om en förordning som gör att vi även kan visa skolenhetsregistret.

Skolstatistik blir tillgänglig igen

Kommunblad

Kommunbladen ger en sammanfattande bild av förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet inom respektive kommun.

Uppgifterna är ett urval av den senast publicerade statistiken som redovisas tillsammans med jämförande siffror för kommungrupp och kommungenomsnitt.

På grund av Statistiska centralbyråns reviderade sekretesspolicy kommer vi inte att kunna uppdatera och publicera kommunblad från och med september 2020 och framåt.