Kommunblad

Kommunbladen ger en sammanfattande bild av förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet inom respektive kommun.

Underhållsarbete på lördagar i september
Skolverkets statistik är inte tillgänglig 21/9 på grund av underhållsarbete.

Uppgifterna är ett urval av den senast publicerade statistiken som redovisas tillsammans med jämförande siffror för kommungrupp och kommungenomsnitt. Kommunbladen publiceras i två steg. Under våren, senast 29 maj publiceras uppgifter om barn/elever, pedagogisk personal samt utbildningsresultat. Under hösten, senast 30 oktober kompletteras kommunbladen med information om kostnader.