Kommunblad

Kommunbladen ger en sammanfattande bild av förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet inom respektive kommun.

Uppgifterna är ett urval av den senast publicerade statistiken som redovisas tillsammans med jämförande siffror för kommungrupp och kommungenomsnitt.

På grund av Statistiska centralbyråns reviderade sekretesspolicy kommer vi inte att kunna uppdatera och publicera kommunblad från och med september 2020 och framåt.