Sedan 1 september i år har vi inte publicerat skolstatistik för kommunala och fristående skolor. Vi har inte heller kunnat visa uppgifter från skolenhetsregistret då de är insamlade i statistiksyfte. Förändringen har varit en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy.

Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande och konstaterat att det är möjligt att visa och använda tidigare publicerad statistik. Samtidigt har regeringen beslutat om en förordning som gör att vi även kan visa skolenhetsregistret.

Skolstatistik blir tillgänglig igen

Kommunblad

Kommunbladen ger en sammanfattande bild av förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet inom respektive kommun.

Uppgifterna är ett urval av den senast publicerade statistiken som redovisas tillsammans med jämförande siffror för kommungrupp och kommungenomsnitt. Kommunbladen publiceras i två steg. Under våren, senast 29 maj publiceras uppgifter om barn/elever, pedagogisk personal samt utbildningsresultat. Under hösten, senast 30 oktober kompletteras kommunbladen med information om kostnader.