Kommunblad

Kommunbladen ger en sammanfattande bild av förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet inom respektive kommun. Kommunbladen uppdateras inte sedan september 2020.

Uppgifterna är ett urval av den senast publicerade statistiken som redovisas tillsammans med jämförande siffror för kommungrupp och kommungenomsnitt.