Skolverket publicerar från den 1 september 2020 enbart statistik på riksnivå. Uppgifter från skolenhetsregistret kommer inte heller att kunna visas eftersom uppgifterna är insamlade i statistiksyfte. Denna förändring är en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy.

Den 4 september har Skolverket lämnat förslag på lösningar till regeringen som syftar till att all skolstatistik kan publiceras igen.

Pressmeddelande 200904: Så kan skolstatistiken åter publiceras

Kommunblad

Kommunbladen ger en sammanfattande bild av förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet inom respektive kommun.

Underhållsarbete onsdagen den 23 september
Du kan uppleva störningar om du söker statistik mellan klockan 17-17.30.

Uppgifterna är ett urval av den senast publicerade statistiken som redovisas tillsammans med jämförande siffror för kommungrupp och kommungenomsnitt. Kommunbladen publiceras i två steg. Under våren, senast 29 maj publiceras uppgifter om barn/elever, pedagogisk personal samt utbildningsresultat. Under hösten, senast 30 oktober kompletteras kommunbladen med information om kostnader.