Kommunblad

Kommunbladen ger en sammanfattande bild av förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet inom respektive kommun.

Uppgifterna är ett urval av den senast publicerade statistiken som redovisas tillsammans med jämförande siffror för kommungrupp och kommungenomsnitt. Kommunbladen publiceras i två steg. Under våren, senast 29 maj publiceras uppgifter om barn/elever, pedagogisk personal samt utbildningsresultat. Under hösten, senast 30 oktober kompletteras kommunbladen med information om kostnader.