Lathund för statistiksöket

Här finns en beskrivning över hur du söker fram statistik över olika geografiska områden, skolformer och statistikområden i Skolverkets databaser.

Senast uppdaterad 19 mars 2021