Skoladresser

Varje år samlar SCB in uppgifter från skolor på uppdrag av Skolverket. Som ett resultat av den nya skollagen samlas uppgifter in per skolenhet istället för per skola från och med läsåret 2012/2013.

Här kan du ladda ner en excel-fil där alla skolenheter ingår. Den kan du själv sortera för att använda för att få fram adresser till skolor. Vi kommer att uppdatera filen en gång i månaden.

SkoladresserExcel (excel, 2 MB)

Senast uppdaterad 04 mars 2019