Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen

Underhållsarbete 20–21 september
Skolverkets statistik är inte tillgänglig från klockan 17, den 20/9 till och med klockan 17, den 21/9 på grund av underhållsarbete.


Tematisk kvalitetsgranskning

Välj genomförd granskning eller år och tryck Sök.

Regelbunden tillsyn

Skolform är frivilligt men kan användas för att begränsa de andra alternativen. Välj något av kommun, skola, enskild huvudman, landsting, utlandsskola eller specialskola och tryck Sök.

Tematisk tillsyn

Alla val är frivilliga men kan användas för att begränsa svaren.

Jag söker:

Oanmäld granskning

Jag söker:

Skolenkäten

Förskoleenkäten

FöräldraElevbrev

Ombedömning nationella prov

Regelbunden kvalitetsgranskning

Välj kommun och tryck Sök.

Riktad tillsyn

Alla val är frivilliga men kan användas för att begränsa svaren.