Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen

Planerat underhåll torsdagen den 21 februari klockan 17–20
Torsdagen den 21 februari klockan 17–20 pågår ett planerat underhåll av flera av våra webbplatser och tjänster. Underhållet kan innebära att du som användare upplever kortare avbrott.


Tematisk kvalitetsgranskning

Välj genomförd granskning eller år och tryck Sök.

Regelbunden tillsyn

Skolform är frivilligt men kan användas för att begränsa de andra alternativen. Välj något av kommun, skola, enskild huvudman, landsting, utlandsskola eller specialskola och tryck Sök.

Riktad tillsyn

Alla val är frivilliga men kan användas för att begränsa svaren.

Jag söker:

Oanmäld granskning

Jag söker:

Skolenkäten

Förskoleenkäten

FöräldraElevbrev

Ombedömning nationella prov

Regelbunden kvalitetsgranskning

Välj kommun och tryck Sök.