Sök Skolinspektionens anmälningar

Nedan kan du ta fram preliminär statistik på antal inkomna och beslutade anmälningar till Skolinspektionen. Du kan välja att se statistiken på riksnivå, per län, kommun eller skola.

Rader som börjar med Kommunnivå avser ärenden som avser kommunen som helhet men även ärenden avseende förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och vuxenutbildning. Det kan också förekomma ärenden avseende grund- och gymnasieskolor, men där skolkoden varit oviss vid registrering av ärendet.