Sök Skolinspektionens anmälningar

Underhållsarbete 20–21 september
Skolverkets statistik är inte tillgänglig från klockan 17, den 20/9 till och med klockan 17, den 21/9 på grund av underhållsarbete.

Nedan kan du ta fram preliminär statistik på antal inkomna och beslutade anmälningar till Skolinspektionen. Du kan välja att se statistiken på riksnivå, per län, kommun eller skola.

Rader som börjar med Kommunnivå avser ärenden som avser kommunen som helhet men även ärenden avseende förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och vuxenutbildning. Det kan också förekomma ärenden avseende grund- och gymnasieskolor, men där skolkoden varit oviss vid registrering av ärendet.