Skolverket publicerar från den 1 september 2020 enbart statistik på riksnivå. Uppgifter från skolenhetsregistret kommer inte heller att kunna visas eftersom uppgifterna är insamlade i statistiksyfte. Denna förändring är en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy.

Den 4 september har Skolverket lämnat förslag på lösningar till regeringen som syftar till att all skolstatistik kan publiceras igen.

Pressmeddelande 200904: Så kan skolstatistiken åter publiceras

Sök Skolinspektionens anmälningar