Frågor och svar

Hur hanteras bortfall i statistiken?

Om en skola inte har lämnat några uppgifter alls finns inte skolan med i förteckningen över valbara skolor. Om en uppgift saknas redovisas detta med en punkt (.) som betyder att uppgift inte förekommer och inte kan visas. I några fall redovisas bortfall genom att det står noll (0) som antalsuppgift.