Frågor och svar

Hur har ni tagit fram statistiken om lärarnas behörighet?

Statistiken bygger på att vi har samkört uppgifter om ”pedagogisk personal” med uppgifter om ”lärarlegitimationer”. På så sätt får man en bild av om lärare undervisar i de ämnen de är behöriga i.