Frågor och svar

Hur ofta uppdateras statistiken om lärarnas behörighet?

Statistiken uppdateras en gång per år när vi får in nya uppgifter om lärarnas tjänstgöring.Text