Frågor och svar

Hur ofta uppdateras uppgifterna?

Uppgifterna uppdateras en gång per år.

Se datum i Skolverkets publiceringsplanlänk till annan webbplats