Frågor och svar

Hur samlas statistiken in?

Uppgifterna samlas in av SCB på uppdrag av Skolverket. Den som är ansvarig för att lämna uppgifterna är huvudmannen för verksamheten, det vill säga kommuner eller fristående huvudmän, men uppgifterna kan även lämnas in av skolorna. Uppgifterna är en del av Sveriges officiella statistik som publiceras löpande.