Frågor och svar

Ingår uppgifter för kommunalförbunden?

Ja, för de kommuner som har gått ihop och driver gymnasieskolor i gemensam regi redovisas statistiken för de s.k. kommunalförbunden.