Frågor och svar

Jag hittar inte tillsynsrapporten för en särskild skola, vad ska jag göra?

Skolinspektionen ansvarar för tillsynen och lägger in tillsynsrapporterna i databasen så snart de är klara. Kontakta Skolinspektionen om du inte hittar en särskild skolas rapport.

Epost: skolinspektionen@skolinspektionen.se
Webbplats: www.skolinspektionen.selänk till annan webbplats
Telefon: 08-586 080 00