Frågor och svar

När samlar ni in uppgifterna om lärarnas behörighet?

Uppgifterna om lärarnas undervisningsämnen samlas in från skolenheterna i oktober varje år. Det är alltså möjligt att det delvis är andra lärare som tjänstgör nu eller att lärare har fått ändrade undervisningsämnen sedan dess.

När det gäller legitimationsuppgifterna ingår de lärare som har fått en lärarlegitimation utfärdad till och med början av februari respektive år. De lärare som har fått sin legitimation eller behörighet i fler ämnen efter det datumet finns därför inte med i den statistik som vi nu redovisar.