Frågor och svar

Om en kommun/skola upptäcker att en uppgift är felaktig - går denna att rätta eller att kommentera?

Nej, det finns ingen möjlighet att i efterhand rätta upp uppgifter. Däremot kan skolan/kommunen kommentera sina uppgifter på sin hemsida som flertalet statistikrapporter är länkade till.

Uppgifterna samlas in av SCB på uppdrag av Skolverket. Den som är ansvarig för att lämna uppgifterna är huvudmannen för verksamheten, det vill säga kommuner eller fristående huvudmän, men uppgifterna lämnas oftast in av skolorna. SCB sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in och stora insatser genomförs för att rätta upp orimliga och andra tveksamma uppgifter som lämnats in.