Frågor och svar

På vilka nivåer redovisas statistiken?

Den officiella statistiken redovisas på nationell nivå. De flesta uppgifterna finns även på läns-, kommun-, huvudmanna- och skolenhetsnivå.