Frågor och svar

Vad är en enskild huvudman?

Huvudman för utbildningen är den organisation som ansvarar för att utbildningen anordnas. En huvudman kan vara en enskild person men i de flesta skolformer är huvudmannen är en organisation. Vem som kan vara huvudman för utbildning inom skolväsendet är fastslaget i skollagen.