Frågor och svar

Vad är skillnaden på en geografisk kommun och en kommunal huvudman?

I statistik om en kommun som geografisk region är det kommunens fysiska gränser som avgör vilka skolor som ingår i uppgifterna. I statistik om en kommun som huvudman ingår de skolor som kommunen ansvarar för.