Frågor och svar

Varför är yrkeslärare, modersmålslärare, lärare vid skolenheter som bedriver annan undervisning än språkundervisning på engelska och lärare i fristående waldorfskolor inte med i statistiken fr.o.m. läsåret 2014/15?

Lärare i yrkesämnen och modersmål samt lärare vid skolenheter som bedriver annan undervisning på engelska än språkundervisning och lärare i fristående waldorfskolor ingår inte i statistiken över behöriga lärare eftersom de är undantagna kravet på lärarlegitimation.