Frågor och svar

Varför finns inte en skola i statistiken?

Det beror på att det saknas uppgift om skolenheten, vilket kan bero på olika saker.

  • Om en skola inte har lämnat några uppgifter alls ingår den inte i statistiken. Om det tidigare läsår har funnits uppgifter om skolenheten finns den som Ej verksam skola.
  • Om en uppgift saknas redovisas detta i regel med en punkt (.) som betyder att uppgift inte förekommer och inte kan visas. I några fall redovisas bortfall genom att det står noll (0) som antalsuppgift.
  • Om en skola har gjort om sin organisation innan Skolverket har några uppgifter om den nya skolenheten så ingår den inte i statistiken. Den kommer att finnas valbar när Skolverket har uppgifter om skolenheten. Om skolenheten finns angiven i innevarande års skolenhetsregister går det att hitta skolenheten som Ej verksam skola.