Frågor och svar

Varför finns inte uppgifter om skolors kvalitativa resultat?

De uppgifter som Skolinspektionen ansvarar för finns tillgängliga på Skolverkets webbplats.