Frågor och svar

Varför finns samma skolnamn två eller flera gånger? Ex Central skolan 1, Central skolan 2?

Varje skolenhet ska ha en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Vissa skolor har valt att organisera sig i flera enheter därav namnet Centralskolan 1 och 2.