Frågor och svar

Varför tar det så lång tid innan statistiken publiceras?

Det tar tid att samla in och granska statistik. Uppgifterna publiceras inte förrän efter att Statistiska centralbyrån (SCB) har säkerställt att statistiken håller god kvalitet. Det är ett omfattande arbete, och därför kan det ta lång tid innan uppgifterna kan publiceras. Skolverket och SCB försöker på olika sätt förenkla insamlingarna och stödja kommuner och skolor i att lämna uppgifter för att kunna publicera statistiken tidigare.