36 000 studieplatser till yrkesinriktad vuxenutbildning

289 kommuner har ansökt om bidrag för att anordna yrkesutbildning inom yrkes- och lärlingsutbildning för vuxna. Den totala summan vi har beslutat att fördela är drygt 1,8 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan 650 miljoner kronor jämfört med 2017. Här kan du se hela listan över hur mycket pengar kommunerna får och vilka kommuner som samarbetar.

Yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva: Beslut om ansökan 2018 (390 kB) (373 kB)

Lärlingsvux och lärlingsvux i kombination med sfi och sva: Beslut om ansökan 2018 (390 kB) (367 kB)

Senare kommer vi även fatta beslut om statsbidrag för yrkesförarutbildningar. Den totala summan vi kan fördela för dessa utbildningsplatser under 2018 är drygt 130 miljoner kronor.

Mer information om statsbidragen:

Kontakt

statsbidragvux@skolverket.se

 
Senast granskad: 2018-01-19
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten