Statsbidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag. Syftet med alla bidragen är att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen.

På den här sidan kan du se öppna ansökningar, rekvisitioner och redovisningar. Du kan även se de senast publicerade besluten. Alla våra statsbidrag hittar du i menyn, de är indelade efter skolform. 

Senast granskad: 2018-02-14
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten