Regeringen har avsatt 675 miljoner kronor för att täcka kostnader för medfinansiering, men också för nya platser inom regionalt yrkesvux 2020. Vi uppdaterar den här sidan löpande med ändringen och hur det påverkar er.

Regeringen har också avsatt 54 miljoner kronor till ytterligare platser på utbildningar inom vård och omsorg.

Läs mer om statsbidrag för yrkesvuxlänk till annan webbplats
Läs mer om statsbidrag för lärlingvuxlänk till annan webbplats
Läs mer om statsbidrag för yrkesförarutbildning

Extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020

Det extra statsbidraget ska gå till att ge vuxna möjlighet att utbilda sig inom regionalt yrkesvux. Bidraget ska också ersätta kommunerna för deras kostnader för de platser de åtagit sig att själva finansiera inom regionalt yrkesvux. Mer information kommer under sommaren.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan: 15 augusti–15 september 2020

Ansökan är öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag. Beslut är planerat under september 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Ansökan är öppen 15 augusti–15 september 2020 i e-tjänsten för statsbidrag. Beslut är planerat under september 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Redovisning

Redovisning

Information om redovisning kommer under sommaren.

Alla kommuner som får bidrag ska redovisa vad bidraget har använts till.

Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Redovisning

Information om redovisning kommer under sommaren.

Alla kommuner som får bidrag ska redovisa vad bidraget har använts till.

Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Vem kan söka statsbidraget?

Extra statsbidrag lämnas till de samverkande kommuner som för bidragsperioden 2020 har beviljats eller beviljas statsbidrag för regionalt yrkesvux 2020.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till att täcka kommunernas kostnader för medfinansierade platser inom yrkesvux 2020. Bidraget kan även användas till att bekosta nya utbildningsplatser.

Hur stort är statsbidraget?

Totalt finns det 675 miljoner kronor att fördela.

Senast uppdaterad 31 juli 2020

Frågor och svar

Den nya förordningen 2020:592, innefattar möjlighet att söka statsbidrag för följande:

  • Medfinansiering (yrkesvux och yrkesvux sfi) som genomförts 2020
  • Medfinansiering (yrkesvux och yrkesvux sfi) som ska genomföras 2020
  • Nya platser yrkesvux och yrkesvux sfi
  • Nya platser lärlingsvux och lärlingsvux sfi
  • Stödjande insatser yrkesvux, yrkesvux sfi, lärlingsvux och lärlingsvux sfi för nya platser och platser som ska genomföras under hösten 2020
  • Nya platser yrkesförare

Det bidrag som lämnas för 2020 ska användas 2020. Ni kommer att kunna redovisa genomförda poäng. Ni kan använda beviljat statsbidrag för 2021 för att finansiera den del av utbildningen som genomförs under 2021.

Det finns i dagsläget inget regeringsbeslut om att ta bort medfinansieringskravet i statsbidraget för regionalt yrkesvux 2020. Kommunerna kommer dock att kunna söka ett statsbidrag för att täcka sina kostnader för medfinansieringen genom Extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020.