Frågor och svar

Är medfinansieringskravet borttaget under 2020?

Det finns i dagsläget inget regeringsbeslut om att ta bort medfinansieringskravet i statsbidraget för regionalt yrkesvux 2020. Kommunerna kommer dock att kunna söka ett statsbidrag för att täcka sina kostnader för medfinansieringen genom Extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020.