Frågor och svar

Kan man påbörja utbildning 2020 och avsluta den 2021?

Det bidrag som lämnas för 2020 ska användas 2020. Ni kommer att kunna redovisa genomförda poäng. Ni kan använda beviljat statsbidrag för 2021 för att finansiera den del av utbildningen som genomförs under 2021.