Frågor och svar

Vad ska de nya 675 miljoner täcka?

Den nya förordningen 2020:592, innefattar möjlighet att söka statsbidrag för följande:

  • Medfinansiering (yrkesvux och yrkesvux sfi) som genomförts 2020
  • Medfinansiering (yrkesvux och yrkesvux sfi) som ska genomföras 2020
  • Nya platser yrkesvux och yrkesvux sfi
  • Nya platser lärlingsvux och lärlingsvux sfi
  • Stödjande insatser yrkesvux, yrkesvux sfi, lärlingsvux och lärlingsvux sfi för nya platser och platser som ska genomföras under hösten 2020
  • Nya platser yrkesförare