Bidrag för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Kommuner kan ansöka om statsbidrag som kompensation för kostnader inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Det finns också bidrag för att öka antalet anställda och för att erbjuda kompetensutveckling.

Bidragen omfattar

  • förskola
  • pedagogisk omsorg
  • fritidshem
Senast granskad: 2013-11-08
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten