Statsbidrag för Fritidshemssatsningen

Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att anställa mer personal i fritidshemmen. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet.

Fritidspedagog och grupp med barn vid eld

Viktiga datum

Ansökan är öppen 15 april - 15 maj i Mina sidor

För första gången ingår det här bidraget i Skolverkets Mina sidor. Mer information kommer att presenteras här inför att ansökan öppnar. 

Här kan du läsa mer om Mina sidor för statsbidrag


Vem kan få bidrag?

Huvudmän för fritidshem kan söka bidrag för sin verksamhet.

Vad ska pengarna användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att utöka personalstyrkan fritidshemmet i förhållandet till antalet elever. Vi kommer inom kort publicera mer information om exakt vilka personalgrupper som kan ingå. 

Inför läsåret 2017/18 kommer ni även att kunna ansöka om bidrag för att behålla den personalförstärkning ni eventuellt får bidrag för i år.

Hur mycket kan varje huvudman få?

Hur mycket bidrag som är avsatt för varje huvudman anges i de så kallade bidragsramarna. De beräknar Skolverket utifrån varje huvudmans elevantal och den totala summa som finns att fördela, för 2016/2017 ca 500 miljoner kronor.

Att söka utöver ram

Skolverket kan omfördela de pengar som blir över om inte alla huvudmän söker hela sin ram. Om ni ser att ni har större behov än vad er bidragsram tillåter, kan ni ansöka om mer pengar.


Beslut om bidrag för läsåret 2016/17

Vi har fattat beslut i Fritidshemssatsningen för 2016/17. 529 huvudmän har beviljats bidrag och totalt kommer omkring en halv miljard kronor att betalas ut för personalförstärkning i fritidshemmen.

Här kan du se vilka huvudmän som beviljats bidrag:

Huvudmän som beviljats bidrag i Fritidshemssatsningen (1,1 MB)

Information om att beslut är fattat skickas via e-post till den kontaktperson som huvudmannen angett i ansökan. Beslutsmeddelande skickas till huvudmannen via post.

Kontakt

statsbidrag.fritidshemssatsningen@skolverket.se

Senast granskad: 2017-01-31
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten