Statsbidrag för maxtaxa

Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ersättningen betalas ut automatiskt två gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september.

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2018

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.   

Se avgiftsnivåer för 2018

Hur stort är bidraget?

Bidragsramarna maxtaxa 2018

Bidragsramar för maxtaxa 2018 (521 kB)

Så här går det till när vi tar fram bidragsramarna

När regeringen har bestämt anslagen för kommande året sker följande: 

  • Statistiska centralbyrån (SCB) räknar fram ramarna för bidragen per kommun.
  • I oktober får kommuner besked om de preliminära ramarna för kommande år.
  • I december räknar SCB fram de slutgiltiga ramarna.
  • I december fastställer Skolverket ramarna och informerar kommunerna.

Avvikelser från ramarna

De bidragsramar som Skolverket fastställer kan avvika från de ramar som SCB har räknat fram. 

Skolverket har en möjlighet att hålla inne hela eller delar av statsbidragen. Det kan vi göra om till exempel om kommunen skulle bryta mot villkoren för maxtaxan. De bidragsramar som Skolverket fastställer kan därför avvika från de ramar som SCB har räknat fram. 

Avgiftsnivåer 2018

Från och med 1 januari 2018 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018.

Förskola/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 3% 1 382 kr
Barn 2 2% 922 kr
Barn 3 1% 461 kr

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola

Ett avgiftstak på 3 % innebär:

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 46 080 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1382 kr för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

Fritidshem/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 2% 922 kr
Barn 2 1% 461 kr
Barn 3 1% 461 kr

Kontakt

maxtaxa@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-26
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten