Statsbidrag för maxtaxa

Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ersättningen betalas ut automatiskt två gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september.

Avgiftsnivåerna för 2018 meddelas senare än vanligt

I år meddelar Skolverket nästa års avgifter för förskola och fritidshem senare än vanligt. Normalt gör vi det senast den 1 oktober. Förseningen beror på att Pensionsmyndigheten, som beräknar inkomstindex, fått ett ändrat uppdrag. Inkomstindex styr hur höga avgiftsnivåerna blir.

Det här händer under hösten:

  • Pensionsmyndigheten beräknar inkomstindex för 2018.
  • Regeringen beslutar om inkomstindex i november.
  • Skolverket beräknar avgiftsnivåerna utifrån inkomstindex.
  • Skolverket meddelar kommunerna de nya avgiftsnivåerna så snart det är möjligt.

Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxan 2017

Inkomsttaket i maxtaxan höjds från och med den 1 januari 2017. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjdes från 1313 kronor till 1362 kronor.   

Se avgiftsnivåer för 2017

Hur stort är bidraget?

Bidragsramarna maxtaxa 2017

Bidragsramar för maxtaxa 2017 (52 kB)

Så här går det till när vi tar fram bidragsramarna

När regeringen har bestämt anslagen för kommande året sker följande: 

  • Statistiska centralbyrån (SCB) räknar fram ramarna för bidragen per kommun.
  • I oktober får kommuner besked om de preliminära ramarna för kommande år.
  • I december räknar SCB fram de slutgiltiga ramarna.
  • I december fastställer Skolverket ramarna och informerar kommunerna.

Avvikelser från ramarna

De bidragsramar som Skolverket fastställer kan avvika från de ramar som SCB har räknat fram. 

Skolverket har en möjlighet att hålla inne hela eller delar av statsbidragen. Det kan vi göra om till exempel om kommunen skulle bryta mot villkoren för maxtaxan. De bidragsramar som Skolverket fastställer kan därför avvika från de ramar som SCB har räknat fram. 

Avgiftsnivåer 2017

Från och med 1 januari 2017 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2016. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 45 390 kr per månad 2017.

Förskola/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 3% 1 362 kr
Barn 2 2% 908 kr
Barn 3 1% 454 kr

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola

Ett avgiftstak på 3 % innebär:

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 45 390 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1362 kr för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

Fritidshem/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 2% 908 kr
Barn 2 1% 454 kr
Barn 3 1% 454 kr

Kontakt

maxtaxa@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-26
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten