Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder

Kommuner som har maxtaxa kan ansöka om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder. Statsbidraget fördelas årligen och är till för åtgärder inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Barn som bygger Ansökan 15 jan – 15 feb
Utbetalning 1 31 mars
Utbetalning 2 30 september
Redovisning 15 oktober - 15 november

AKTUELLT

16 nov | Redovisning för 2017 har stängt. Nu handlägger vi alla ärenden, när vi har fattat beslut kommer vi publicera det i e-tjänsten mina sidor och på den här sidan. Följ ditt ärende i e-tjänsten.

23 mars | Beslut om ansökan 2017

Så får statsbidraget användas

Statsbidraget får används till:

  • kostnader för personal i verksamheterna
  • åtgärder som höjer kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna.

Läs mer om bidraget i förordning (2001:161)

Vem får söka?

Bidraget kan bara sökas av kommuner, men pengarna kan användas för åtgärder både inom kommunala och enskilda förskolor och fritidshem. Enskilda förskolor kan inte söka bidraget.

Hur stort är bidraget?

Bidragsramar för 2017

Bidragsramarna för de kvalitetssäkrande åtgärderna för respektive kommun har fastställts av Skolverket:

Bidragsramar för kvalitetssäkrande åtgärder 2017 (52 kB)

Så här går det till när vi tar fram bidragsramarna

När regeringen har bestämt anslagen för kommande året sker följande: 

  • Statistiska centralbyrån (SCB) räknar fram ramarna för bidragen per kommun.
  • I oktober får kommuner besked om de preliminära ramarna för kommande år.
  • I december räknar SCB fram de slutgiltiga ramarna.
  • I december fastställer Skolverket ramarna och informerar kommunerna.

Avvikelser från ramarna

De bidragsramar som Skolverket fastställer kan avvika från de ramar som SCB har räknat fram. Ett skäl till avvikelsen kan vara att kommunen har haft en skuld från föregående bidragsår. En annan anledning kan vara att handläggningen av tidigare bidrag inte är avslutad.

Skolverket har en möjlighet att hålla inne hela eller delar av statsbidragen. Det kan vi göra om till exempel om kommunen inte har utnyttjat delar av bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder.


Bidragsomgången 2017

List över huvudmän som beviljats bidrag 2017  (76 kB) Se besluten för din huvudman på Mina sidor.

Bidragsomgången 2016

Redovisning av bidraget för 2016

De kommuner som fick bidraget för bidragsåret 2016 har redovisat vad pengarna användes till.

Här kan du se hela sammanställningen över beviljade och godkända statsbidrag (35 kB)

Kontakt

maxtaxa@skolverket.se
 

Senast granskad: 2017-08-25
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten