Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder

Kommuner som har maxtaxa kan begära ut statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder. Statsbidraget fördelas årligen och är till för åtgärder inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Barn som bygger Ansökan 15 jan – 15 feb
Redovisning 15 oktober - 15 november

AKTUELLT

22 mars | Beslut om utbetalning för 2018. Vi har beviljat bidrag till 290 huvudmän om totalt 495 miljoner kronor. Se listan över alla beviljande bidrag längre ner på den här sidan. Logga in för att se ditt beslut.

Logga in

Så får statsbidraget användas

Statsbidraget får används till:

  • kostnader för personal i verksamheterna
  • åtgärder som höjer kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna.

Läs mer om bidraget i förordning (2001:161)

Vem får begära ut bidraget?

Bidraget kan bara begäras ut av kommuner, men pengarna kan användas för åtgärder både inom kommunala och enskilda förskolor och fritidshem. Enskilda förskolor kan inte begära ut bidraget.

Hur stort är bidraget?

Bidragsramar för 2018

Bidragsramarna för de kvalitetssäkrande åtgärderna för respektive kommun har fastställts av Skolverket:

Bidragsramar för kvalitetssäkrande åtgärder 2018 (565 kB)

Så här går det till när vi tar fram bidragsramarna

När regeringen har bestämt anslagen för kommande året sker följande: 

  • Statistiska centralbyrån (SCB) räknar fram ramarna för bidragen per kommun.
  • I oktober får kommuner besked om de preliminära ramarna för kommande år.
  • I december räknar SCB fram de slutgiltiga ramarna.
  • I december fastställer Skolverket ramarna och informerar kommunerna.

Avvikelser från ramarna

De bidragsramar som Skolverket fastställer kan avvika från de ramar som SCB har räknat fram. Ett skäl till avvikelsen kan vara att kommunen har haft en skuld från föregående bidragsår. En annan anledning kan vara att handläggningen av tidigare bidrag inte är avslutad.

Skolverket har en möjlighet att hålla inne hela eller delar av statsbidragen. Det kan vi göra om till exempel om kommunen inte har utnyttjat delar av bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder.


Bidragsomgången 2018

Beslut om utbetalning 2018

Vi har beviljat bidrag till 290 huvudmän om totalt 495 miljoner kronor.

Lista över huvudmän som beviljats bidrag 2018 (442 kB)

Logga in

Bidragsomgången 2017

Redovisning av bidraget för 2017

De kommuner som fick bidraget för bidragsåret 2017 har redovisat vad pengarna användes till.

Redovisning av statsbidrag för 2017 (238 kB)

List över huvudmän som beviljats bidrag 2017  (76 kB) Se besluten för din huvudman på Mina sidor.

Bidragsomgången 2016

Redovisning av bidraget för 2016

De kommuner som fick bidraget för bidragsåret 2016 har redovisat vad pengarna användes till.

Här kan du se hela sammanställningen över beviljade och godkända statsbidrag (35 kB)

Kontakt

maxtaxa@skolverket.se
 

Senast granskad: 2017-08-25
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten