Fortsatt stort intresse för Lärarlönelyftet

288 kommuner, 651 fristående huvudmän och 23 övriga skolhuvudmän har begärt ut höstens pengar inom ramen för regeringens satsning Lärarlönelyftet. Den totala summan vi fördelar är drygt 1,3 miljarder kronor. Här kan du se hela listan över hur mycket kommuner, fristående och övriga huvudmän har begärt ut.

Senast granskad: 2017-12-01
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten