Godkända apl-handledarutbildningar

Statsbidrag för gymnasial lärling och statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna, lärlingsvux, kan bland annat användas till ersättning för handledarutbildning vid arbetsplatsförlagt lärande, apl. Handledarutbildningen måste vara godkänd av Skolverket.

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Inom statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning kan huvudmän bland annat söka bidrag för utbildade handledare, som ska användas som ersättning till arbetsgivare.

Huvudmannen kan söka högst 5 000 kronor per termin och elev för ersättning till arbetsgivaren. Ersättningen är en del av ansökan för gymnasial lärlingsutbildning och söks samtidigt som statsbidraget. I ansökan ska huvudmannen ange den utbildning handledaren har fullföljt och därmed har intyg från.

Villkor för att få ersättning

 • Handledarens elev deltar i gymnasial lärlingsutbildning
 • Elevens handledare har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2021

Statsbidrag för lärlingsvux

Inom statsbidraget för lärlingsvux, som också kallas för lärlingsutbildning för vuxna, kan kommunala huvudmän bland annat söka bidrag för handledarutbildning.

Huvudmannen kan söka högst 3 500 kronor för varje utbildad och anlitad handledare som har fullföljt en utbildning som är godkänd av Skolverket. Ersättningen är en del av ansökan för lärlingsvux och söks samtidigt som statsbidraget.

Villkor för att få ersättning

 • Handledarens elev deltar i lärlingsutbildning med statsbidrag inom regionalt yrkesvux
 • Elevens handledare har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket
 • Det går inte att få ersättning för en handledare som ni redan har fått ersättning för tidigare via statsbidraget för lärlingsutbildning för vuxna.

Statsbidrag för lärlingsvux 2021

Godkända handledarutbildningar

Det går att få ersättning för handledare som har gått Skolverkets webbaserade handledarutbildning eller en handledarutbildning som godkänts av Skolverket. Handledare måsta ha fullföljt och därmed fått intyg från en sådan utbildning för att vi ska godkänna bidrag för ersättning.

Handledaren måste ha fullföljt och därmed fått intyg för delarna ”handledarintroduktion” och ”fördjupningsdelen för lärling” i utbildningen för att vi ska godkänna bidrag för ersättning.

Apl-handledarutbildning online

 • Af Affärseffekt Framtidsskolan AB: A556666678901
 • Enköpings kommun: B038101
 • Eskilstuna kommun: B04801
 • Filipstads kommun B178201
 • Göteborgs kommun A148001 och A148002
 • Gimo utbildningsaktiebolag B5560614041
 • Handelns Kompetensbyrå, gäller endast för kursen: Handledarutbildning Lärling i butik
 • Haninge kommun A013601
 • Helsingborgs kommun A2120001157
 • Hudiksvalls kommun A218401
 • Jämtlands gymnasieförbund A323301 och B323301
 • Knivsta kommun B033001
 • Kunskapsförbundet Väst B316101
 • Landskronas kommun A2120001140
 • Leksands kommun A2120002163
 • Luleå kommun B258001
 • Malmö stad A128001
 • Norrköpings kommun A058101 och A058102
 • Nässjö kommun A2120000548
 • Oskarshamns kommun B088201
 • Peabskolan AB A556442743201
 • Piteå kommun A2120002759
 • Skellefteå kommun A2120002643
 • Stenungsunds kommun A141501 och B141501
 • Stockholms stad A018001 och B018001
 • Teknikcollege handledarutbildning.Utbildningen är godkänd på så sätt som anges i den utbildningsplan Olofströms kommun har skickat in för godkännande, det vill säga när den ges som fysiska träffar med digitalt stöd. Utbildningsplanen är godkänd oavsett genomförare. Kod för utbildning: A2120000811
 • Thoréngruppen AB A556613929001
 • Uddevalla kommun B148501
 • Umeå kommun A248001
 • Uppsala kommun B038001
 • Vetlanda kommun B068501
 • Vårdpedagogik och handledning 100 p (gäller även den tidigare kursen Handledning 100p, kurskod OMV 1206)
 • Växjö kommun A2120000662
 • Örebro kommun B188001

Upphandlade handledarutbildningar 2013-2014

Under 2013 och 2014 genomfördes ett antal handledarutbildningar som var upphandlade av Skolverket. Handledare måsta ha fullföljt och därmed fått intyg från en sådan utbildning för att vi ska godkänna bidrag för ersättning.

Följande lärosäten anordnade handledarutbildningar 2013-2014:

 • Malmö högskola
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Skövde
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Umeå universitet

Ansök om att få en handledarutbildning godkänd

För att få en handledarutbildning godkänd av Skolverket behöver huvudmannen skicka in en ansökan och en utbildningsplan. Utbildningsplanen ska beskriva utbildningens innehåll och omfattning.

Börja med att läsa kraven för att få en godkänd handledarutbildning

Skolverkets föreskrifter om krav för handledarutbildning (SKOLFS 2014:49)

Ansökan kan skickas in när som helst under året

Blankett för ansökan om godkännande handledarutbildning (145 kB) Excel, 145 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 26 maj 2021